25 Verb Nan 100 Verb Ki Plis Popilè Nan Anglè A.

LEW KLIKE SOU LIENK SA OU SIPOTE TRAVAY LA E WAP JWENN TOUT KOU POU KLAS DEBITAN AN MESI:
n

Vinn aprann pale anglais ak met Bedel pale plizè lang se yon atou vinn anrichi konesans nou ann aprann pale anglais ak met bedel
Bedel ernst pierre
Met bedel
Pale anglais fasil
Ann aprann pale anglais ak met bedel